Úvod+ Elektroinštalácie+ Revízia+ Alarm+ Fotovoltika+ Kamerové systémy+ Fotoalbum+ Kontakt+

Fotovoltické systémy

Fotovoltika – výroba elektrickej energie potrebnej pre domácnosť

Elektrovoltické zariadenie „Ongrid“
  • Systém zložený bez akumulácie energie do batérií. Systém je napojený priamo do centrálnej poistkovej skrine domu, kde sa napojí získaná elektrická energia na konkrétne vetvy elektriny prípade jednotlivé spotrebiče. Vyrobená prebytočná energia ide do siete.
  • Elektrovoltickézariadenie „Ongrid s watt routerom“
  • V tomto prípade, prebytok vyrobenej energie z panelov sa odvádza do špirály akumulátora do vody
  • Elektrovoltické zariadenia hybridné Súčasťou týchto systémov, sú solárne akumulačné batérie s pomalým nabíjaním aj vybíjaním, ktoré sa dobíjajú z fotovoltických modulov cez regulátor nabíjania. Ten prerušuje okruh vždy, keď je batéria nabitá a vypína záťaž skôr, než sa batéria úplne vybije. Batérie majú zároveň dostatočne veľkú kapacitu, aby dokázali skladovať elektrickú energiu vyrobenú cez deň a využívať ju tak v noci ako aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou systémov býva zariadenie na transformovanie jednosmerného prúdu na striedavý - menič napätia. Systém Grid-Off nachádza uplatnenie v chatách, rodinných domoch bez elektrickej prípojky, reklamných billboardoch, svetelnej signalizácii, na lodiach a podobne.
  • Elektrovoltická elektráreň Fotovoltický systém ktorý slúži pre výrobu elektrickej energie distribuovanej do verejnej elektrickej siete.
Výhody fotovoltických elektrární
  • zdrojom energie je slnko, ktoré je v ľudskom merítku nevyčerpateľným zdrojom energie
  • úspora fosílnych palív...
Nevýhody fotovoltických elektrární
  • prísun slnečného žiarenia behom roka kolíše, nie je možné tento zdroj využiť ako samostatný zdroj energie
  • pomerne vysoká počiatočná investícia
  • do existujúceho objektu sú potrebné stavebné úpravy.
Fotovoltický článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Oblasť technológie a výskumu týkajúca sa aplikácie fotovoltických článkov sa nazýva fotovoltika.