Úvod+ Elektroinštalácie+ Revízia+ Alarm+ Fotovoltika+ Kamerové systémy+ Fotoalbum+ Kontakt+

Revízie elektroinštalácie

Vykonávame odborné prehľiadky a odborné skúšky

Montáž bleskozvodov


V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. je majiteľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

 • elektrospotrebičov
 • elektroinštalácie
 • fotovoltickej elektrárne
 • rozvádzačov a bleskozvodov
 • revízia osvetlenie
 • revízia NN,VN, VVN rozvodní vrátane výbušného prostredia

Vykonávame revízie elektro. Disponujeme platným akreditovaným osvedčením revízneho technika. Revízie vykonávame z certifikovanými meradlami, ktoré pravidelne dávame kalibrovať. Revízie elektro sú potrebné pre kolaudačné rozhodnutie napríklad novostavieb. Vykonávame revíziu, kontrolu a meranie stavu elektroinštalácie ako aj samotného rozvádzača. Prekontrolujeme každý spotrebič a pripojovacie miesto. Vykonáme funkčnú skúšku prúdové chrániča. Preveríme stav prepäťovej ochrany.(varistorov, bleskoistky) Preverujeme izolačný stav vodičov a zemný odpor bleskozvodov. Kontrolu vykonávame v zhode s normami STN. Vykonávame revízie elektro aj už existujúcich inštalácií. Poskytujeme revízie elektrospotrebičov, náradia pre firmy ako napríklad požičovne.

Montáž bleskozvodov

Starí Slovania verili, že ich pred búrkou a bleskom ochráni Perún, boh blesku. Radšej sa na to nespoliehajte a chráňte si dom účinným bleskozvodom. Keď ho nemáte, môže sa vám zvýšiť poistenie domu alebo neuznanie poistnej udalosti. Nemusí pri tom ísť len o priamy zásah domu, blesk môže poškodiť aj elektroinštaláciu a domácu elektroniku Vykonávame montáž bleskozvodov pre rodinné domy. Ku inštalovaným bleskozvodom poskytujeme revíznu správu.

Realizujeme
 • Montáž bleskozvodov
 • Rekonštrukciu existujúcich bleskozvodov
 • Opravy starých
Kategórie
 • Pasívne
 • Aktívne
Bleskozvody
 • Administratívnych budov
 • Domov a chalúp
 • Poschodových domov, výškových budov
Spracujeme
 • Návrh riešenia bleskozvodu
 • Cenovú ponuku
 • Revíznu správu